• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 28 lần 41 lần 79 lần
  1 8 lần 13 lần 28 lần 38 lần 79 lần
  2 10 lần 13 lần 22 lần 44 lần 83 lần
  3 9 lần 13 lần 22 lần 36 lần 83 lần
  4 3 lần 14 lần 31 lần 37 lần 78 lần
  5 6 lần 14 lần 31 lần 33 lần 78 lần
  6 10 lần 12 lần 22 lần 49 lần 68 lần
  7 16 lần 12 lần 22 lần 52 lần 68 lần
  8 7 lần 7 lần 23 lần 40 lần 76 lần
  9 5 lần 7 lần 23 lần 35 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so