• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 22 lần 34 lần 47 lần 81 lần
  1 6 lần 22 lần 34 lần 37 lần 81 lần
  2 3 lần 9 lần 26 lần 42 lần 87 lần
  3 9 lần 9 lần 26 lần 37 lần 87 lần
  4 8 lần 8 lần 26 lần 44 lần 83 lần
  5 5 lần 8 lần 26 lần 28 lần 83 lần
  6 11 lần 13 lần 26 lần 49 lần 72 lần
  7 6 lần 13 lần 26 lần 34 lần 72 lần
  8 10 lần 15 lần 29 lần 42 lần 77 lần
  9 9 lần 15 lần 29 lần 45 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so