• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 27 lần 47 lần 81 lần
  1 9 lần 11 lần 27 lần 58 lần 81 lần
  2 6 lần 19 lần 42 lần 37 lần 98 lần
  3 13 lần 19 lần 42 lần 29 lần 98 lần
  4 4 lần 12 lần 29 lần 47 lần 77 lần
  5 11 lần 12 lần 29 lần 31 lần 77 lần
  6 5 lần 17 lần 24 lần 33 lần 66 lần
  7 9 lần 17 lần 24 lần 41 lần 66 lần
  8 8 lần 11 lần 28 lần 45 lần 98 lần
  9 8 lần 11 lần 28 lần 37 lần 98 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so