• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 17 lần 26 lần 42 lần 79 lần
  1 11 lần 17 lần 26 lần 45 lần 79 lần
  2 7 lần 20 lần 30 lần 29 lần 89 lần
  3 4 lần 20 lần 30 lần 31 lần 89 lần
  4 9 lần 10 lần 18 lần 34 lần 67 lần
  5 7 lần 10 lần 18 lần 43 lần 67 lần
  6 7 lần 10 lần 20 lần 36 lần 62 lần
  7 6 lần 10 lần 20 lần 39 lần 62 lần
  8 9 lần 10 lần 21 lần 45 lần 78 lần
  9 12 lần 10 lần 21 lần 34 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so