• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 30 lần 36 lần 83 lần
  1 8 lần 12 lần 30 lần 37 lần 83 lần
  2 6 lần 12 lần 24 lần 34 lần 81 lần
  3 9 lần 12 lần 24 lần 49 lần 81 lần
  4 10 lần 10 lần 25 lần 44 lần 68 lần
  5 11 lần 10 lần 25 lần 42 lần 68 lần
  6 6 lần 15 lần 34 lần 38 lần 107 lần
  7 9 lần 15 lần 34 lần 43 lần 107 lần
  8 8 lần 15 lần 26 lần 38 lần 69 lần
  9 7 lần 15 lần 26 lần 44 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so