• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 22 lần 30 lần 77 lần
  1 3 lần 15 lần 22 lần 42 lần 77 lần
  2 9 lần 10 lần 32 lần 43 lần 78 lần
  3 10 lần 10 lần 32 lần 43 lần 78 lần
  4 9 lần 11 lần 27 lần 51 lần 86 lần
  5 9 lần 11 lần 27 lần 43 lần 86 lần
  6 7 lần 17 lần 26 lần 28 lần 94 lần
  7 6 lần 17 lần 26 lần 42 lần 94 lần
  8 12 lần 14 lần 34 lần 46 lần 94 lần
  9 6 lần 14 lần 34 lần 37 lần 94 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so