• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 25 lần 37 lần 86 lần
  1 7 lần 12 lần 25 lần 42 lần 86 lần
  2 9 lần 12 lần 25 lần 58 lần 77 lần
  3 7 lần 12 lần 25 lần 37 lần 77 lần
  4 7 lần 16 lần 36 lần 38 lần 106 lần
  5 3 lần 16 lần 36 lần 30 lần 106 lần
  6 5 lần 11 lần 26 lần 44 lần 74 lần
  7 6 lần 11 lần 26 lần 33 lần 74 lần
  8 12 lần 14 lần 27 lần 40 lần 78 lần
  9 20 lần 14 lần 27 lần 46 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so