• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 30 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 30 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 29 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 29 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 20 lần 33 lần 79 lần
  1 3 lần 8 lần 20 lần 35 lần 79 lần
  2 6 lần 10 lần 24 lần 44 lần 75 lần
  3 6 lần 10 lần 24 lần 35 lần 75 lần
  4 11 lần 13 lần 26 lần 33 lần 85 lần
  5 9 lần 13 lần 26 lần 50 lần 85 lần
  6 9 lần 9 lần 23 lần 43 lần 89 lần
  7 11 lần 9 lần 23 lần 50 lần 89 lần
  8 12 lần 17 lần 25 lần 37 lần 78 lần
  9 10 lần 17 lần 25 lần 45 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so