• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 49 lần 49 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 21 lần 33 lần 78 lần
  1 15 lần 10 lần 21 lần 45 lần 78 lần
  2 10 lần 18 lần 35 lần 47 lần 86 lần
  3 4 lần 18 lần 35 lần 38 lần 86 lần
  4 10 lần 14 lần 28 lần 43 lần 91 lần
  5 3 lần 14 lần 28 lần 54 lần 91 lần
  6 6 lần 9 lần 25 lần 33 lần 83 lần
  7 11 lần 9 lần 25 lần 36 lần 83 lần
  8 10 lần 16 lần 30 lần 44 lần 79 lần
  9 7 lần 16 lần 30 lần 32 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so