• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 26 lần 37 lần 89 lần
  1 5 lần 13 lần 26 lần 38 lần 89 lần
  2 7 lần 9 lần 29 lần 30 lần 68 lần
  3 7 lần 9 lần 29 lần 49 lần 68 lần
  4 9 lần 11 lần 19 lần 38 lần 80 lần
  5 7 lần 11 lần 19 lần 30 lần 80 lần
  6 11 lần 15 lần 36 lần 40 lần 89 lần
  7 11 lần 15 lần 36 lần 43 lần 89 lần
  8 10 lần 10 lần 24 lần 53 lần 73 lần
  9 7 lần 10 lần 24 lần 47 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so