• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 15 lần 15 lần 58 lần 58 lần
  1 15 lần 15 lần 15 lần 58 lần 58 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  6 14 lần 14 lần 14 lần 59 lần 59 lần
  7 14 lần 14 lần 14 lần 59 lần 59 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 29 lần 44 lần 86 lần
  1 9 lần 15 lần 29 lần 37 lần 86 lần
  2 8 lần 10 lần 23 lần 34 lần 84 lần
  3 10 lần 10 lần 23 lần 42 lần 84 lần
  4 4 lần 11 lần 27 lần 50 lần 75 lần
  5 10 lần 11 lần 27 lần 26 lần 75 lần
  6 11 lần 16 lần 28 lần 35 lần 90 lần
  7 8 lần 16 lần 28 lần 46 lần 90 lần
  8 5 lần 12 lần 30 lần 44 lần 91 lần
  9 9 lần 12 lần 30 lần 47 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so