• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  4 16 lần 16 lần 16 lần 50 lần 50 lần
  5 16 lần 16 lần 16 lần 50 lần 50 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 46 lần 46 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 46 lần 46 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 31 lần 48 lần 94 lần
  1 6 lần 10 lần 31 lần 34 lần 94 lần
  2 10 lần 12 lần 23 lần 43 lần 71 lần
  3 9 lần 12 lần 23 lần 43 lần 71 lần
  4 10 lần 17 lần 28 lần 35 lần 84 lần
  5 9 lần 17 lần 28 lần 38 lần 84 lần
  6 9 lần 13 lần 30 lần 37 lần 76 lần
  7 10 lần 13 lần 30 lần 42 lần 76 lần
  8 7 lần 15 lần 26 lần 46 lần 82 lần
  9 5 lần 15 lần 26 lần 39 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so