• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 23 lần 42 lần 90 lần
  1 4 lần 10 lần 23 lần 40 lần 90 lần
  2 10 lần 11 lần 30 lần 41 lần 81 lần
  3 9 lần 11 lần 30 lần 38 lần 81 lần
  4 11 lần 17 lần 31 lần 40 lần 83 lần
  5 12 lần 17 lần 31 lần 38 lần 83 lần
  6 12 lần 10 lần 24 lần 45 lần 65 lần
  7 8 lần 10 lần 24 lần 41 lần 65 lần
  8 3 lần 17 lần 25 lần 44 lần 75 lần
  9 6 lần 17 lần 25 lần 36 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so