• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 29 lần 37 lần 75 lần
  1 7 lần 14 lần 29 lần 38 lần 75 lần
  2 6 lần 13 lần 29 lần 45 lần 81 lần
  3 7 lần 13 lần 29 lần 47 lần 81 lần
  4 10 lần 13 lần 24 lần 45 lần 100 lần
  5 5 lần 13 lần 24 lần 41 lần 100 lần
  6 7 lần 11 lần 32 lần 34 lần 86 lần
  7 7 lần 11 lần 32 lần 33 lần 86 lần
  8 12 lần 17 lần 28 lần 49 lần 83 lần
  9 10 lần 17 lần 28 lần 36 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so