• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 29 lần 40 lần 85 lần
  1 6 lần 17 lần 29 lần 31 lần 85 lần
  2 11 lần 10 lần 20 lần 41 lần 58 lần
  3 10 lần 10 lần 20 lần 42 lần 58 lần
  4 6 lần 13 lần 29 lần 38 lần 85 lần
  5 7 lần 13 lần 29 lần 37 lần 85 lần
  6 6 lần 16 lần 28 lần 38 lần 88 lần
  7 9 lần 16 lần 28 lần 52 lần 88 lần
  8 12 lần 12 lần 19 lần 50 lần 78 lần
  9 6 lần 12 lần 19 lần 36 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so