• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 51 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 51 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 7 lần 20 lần 38 lần 77 lần
  1 13 lần 7 lần 20 lần 54 lần 77 lần
  2 4 lần 18 lần 37 lần 38 lần 102 lần
  3 6 lần 18 lần 37 lần 51 lần 102 lần
  4 8 lần 12 lần 28 lần 41 lần 79 lần
  5 5 lần 12 lần 28 lần 27 lần 79 lần
  6 12 lần 14 lần 33 lần 31 lần 95 lần
  7 15 lần 14 lần 33 lần 44 lần 95 lần
  8 5 lần 14 lần 23 lần 36 lần 87 lần
  9 8 lần 14 lần 23 lần 45 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so