• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 56 lần 56 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 56 lần 56 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 54 lần 54 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 54 lần 54 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 35 lần 46 lần 85 lần
  1 9 lần 18 lần 35 lần 44 lần 85 lần
  2 9 lần 13 lần 28 lần 42 lần 91 lần
  3 4 lần 13 lần 28 lần 32 lần 91 lần
  4 10 lần 11 lần 30 lần 44 lần 77 lần
  5 11 lần 11 lần 30 lần 44 lần 77 lần
  6 9 lần 8 lần 17 lần 41 lần 78 lần
  7 4 lần 8 lần 17 lần 35 lần 78 lần
  8 8 lần 17 lần 29 lần 45 lần 82 lần
  9 6 lần 17 lần 29 lần 32 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so