• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 28 lần 43 lần 78 lần
  1 9 lần 10 lần 28 lần 36 lần 78 lần
  2 7 lần 13 lần 22 lần 44 lần 82 lần
  3 8 lần 13 lần 22 lần 39 lần 82 lần
  4 3 lần 13 lần 29 lần 35 lần 77 lần
  5 6 lần 13 lần 29 lần 33 lần 77 lần
  6 8 lần 15 lần 25 lần 48 lần 71 lần
  7 17 lần 15 lần 25 lần 50 lần 71 lần
  8 10 lần 7 lần 20 lần 42 lần 74 lần
  9 7 lần 7 lần 20 lần 35 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so