• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 23 lần 35 lần 78 lần
  1 4 lần 12 lần 23 lần 34 lần 78 lần
  2 8 lần 8 lần 20 lần 38 lần 62 lần
  3 7 lần 8 lần 20 lần 40 lần 62 lần
  4 9 lần 16 lần 30 lần 47 lần 78 lần
  5 7 lần 16 lần 30 lần 41 lần 78 lần
  6 11 lần 13 lần 24 lần 38 lần 85 lần
  7 8 lần 13 lần 24 lần 40 lần 85 lần
  8 10 lần 13 lần 26 lần 43 lần 82 lần
  9 8 lần 13 lần 26 lần 49 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so