• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 1 lần 1 lần 29 lần 29 lần
  1 1 lần 1 lần 1 lần 29 lần 29 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 15 lần 30 lần 46 lần 84 lần
  1 8 lần 15 lần 30 lần 58 lần 84 lần
  2 3 lần 14 lần 41 lần 36 lần 97 lần
  3 16 lần 14 lần 41 lần 35 lần 97 lần
  4 5 lần 9 lần 26 lần 45 lần 73 lần
  5 7 lần 9 lần 26 lần 30 lần 73 lần
  6 6 lần 23 lần 30 lần 34 lần 70 lần
  7 6 lần 23 lần 30 lần 37 lần 70 lần
  8 8 lần 8 lần 28 lần 44 lần 97 lần
  9 10 lần 8 lần 28 lần 40 lần 97 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so