• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 16 lần 28 lần 39 lần 79 lần
  1 14 lần 16 lần 28 lần 47 lần 79 lần
  2 7 lần 22 lần 34 lần 30 lần 89 lần
  3 7 lần 22 lần 34 lần 32 lần 89 lần
  4 9 lần 10 lần 20 lần 34 lần 65 lần
  5 6 lần 10 lần 20 lần 41 lần 65 lần
  6 8 lần 8 lần 23 lần 36 lần 62 lần
  7 7 lần 8 lần 23 lần 40 lần 62 lần
  8 8 lần 13 lần 25 lần 44 lần 80 lần
  9 7 lần 13 lần 25 lần 35 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so