• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 57 lần 57 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 57 lần 57 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 8 lần 24 lần 40 lần 79 lần
  1 6 lần 8 lần 24 lần 55 lần 79 lần
  2 8 lần 18 lần 31 lần 45 lần 94 lần
  3 11 lần 18 lần 31 lần 30 lần 94 lần
  4 8 lần 12 lần 29 lần 55 lần 86 lần
  5 10 lần 12 lần 29 lần 44 lần 86 lần
  6 5 lần 14 lần 24 lần 29 lần 81 lần
  7 11 lần 14 lần 24 lần 32 lần 81 lần
  8 8 lần 18 lần 38 lần 33 lần 90 lần
  9 8 lần 18 lần 38 lần 42 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so