• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 24 lần 38 lần 87 lần
  1 7 lần 11 lần 24 lần 43 lần 87 lần
  2 9 lần 14 lần 27 lần 56 lần 75 lần
  3 8 lần 14 lần 27 lần 39 lần 75 lần
  4 5 lần 16 lần 37 lần 37 lần 109 lần
  5 5 lần 16 lần 37 lần 30 lần 109 lần
  6 4 lần 13 lần 27 lần 43 lần 72 lần
  7 7 lần 13 lần 27 lần 33 lần 72 lần
  8 15 lần 9 lần 22 lần 41 lần 77 lần
  9 15 lần 9 lần 22 lần 45 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so