• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 30 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 30 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 19 lần 35 lần 79 lần
  1 6 lần 10 lần 19 lần 34 lần 79 lần
  2 10 lần 12 lần 27 lần 46 lần 74 lần
  3 9 lần 12 lần 27 lần 36 lần 74 lần
  4 7 lần 15 lần 28 lần 30 lần 86 lần
  5 10 lần 15 lần 28 lần 51 lần 86 lần
  6 10 lần 10 lần 22 lần 45 lần 88 lần
  7 7 lần 10 lần 22 lần 48 lần 88 lần
  8 11 lần 15 lần 25 lần 39 lần 79 lần
  9 6 lần 15 lần 25 lần 41 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so