• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 57 lần 57 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 57 lần 57 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  6 15 lần 15 lần 15 lần 61 lần 61 lần
  7 15 lần 15 lần 15 lần 61 lần 61 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 35 lần 48 lần 88 lần
  1 6 lần 17 lần 35 lần 36 lần 88 lần
  2 6 lần 11 lần 22 lần 33 lần 80 lần
  3 10 lần 11 lần 22 lần 41 lần 80 lần
  4 4 lần 10 lần 24 lần 46 lần 74 lần
  5 6 lần 10 lần 24 lần 26 lần 74 lần
  6 11 lần 12 lần 24 lần 34 lần 88 lần
  7 7 lần 12 lần 24 lần 45 lần 88 lần
  8 6 lần 9 lần 27 lần 41 lần 88 lần
  9 15 lần 9 lần 27 lần 55 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so