• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 10 lần 22 lần 38 lần 86 lần
  1 3 lần 10 lần 22 lần 37 lần 86 lần
  2 11 lần 8 lần 26 lần 45 lần 81 lần
  3 8 lần 8 lần 26 lần 38 lần 81 lần
  4 11 lần 20 lần 34 lần 41 lần 88 lần
  5 14 lần 20 lần 34 lần 40 lần 88 lần
  6 9 lần 13 lần 25 lần 46 lần 68 lần
  7 8 lần 13 lần 25 lần 38 lần 68 lần
  8 3 lần 15 lần 29 lần 44 lần 78 lần
  9 7 lần 15 lần 29 lần 38 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so