• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 30 lần 39 lần 75 lần
  1 11 lần 15 lần 30 lần 42 lần 75 lần
  2 10 lần 15 lần 32 lần 47 lần 83 lần
  3 8 lần 15 lần 32 lần 46 lần 83 lần
  4 9 lần 14 lần 28 lần 43 lần 98 lần
  5 4 lần 14 lần 28 lần 41 lần 98 lần
  6 4 lần 12 lần 31 lần 30 lần 86 lần
  7 6 lần 12 lần 31 lần 31 lần 86 lần
  8 10 lần 17 lần 26 lần 50 lần 83 lần
  9 10 lần 17 lần 26 lần 36 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so