Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 16 lần 29 lần 44 lần 86 lần
1 7 lần 16 lần 29 lần 37 lần 86 lần
2 10 lần 10 lần 21 lần 38 lần 80 lần
3 7 lần 10 lần 21 lần 41 lần 80 lần
4 10 lần 17 lần 30 lần 51 lần 76 lần
5 8 lần 17 lần 30 lần 48 lần 76 lần
6 6 lần 11 lần 25 lần 42 lần 87 lần
7 11 lần 11 lần 25 lần 40 lần 87 lần
8 5 lần 17 lần 35 lần 32 lần 88 lần
9 8 lần 17 lần 35 lần 32 lần 88 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc