• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 27 lần 39 lần 84 lần
  1 7 lần 14 lần 27 lần 30 lần 84 lần
  2 14 lần 10 lần 22 lần 47 lần 57 lần
  3 12 lần 10 lần 22 lần 44 lần 57 lần
  4 4 lần 18 lần 34 lần 36 lần 87 lần
  5 8 lần 18 lần 34 lần 38 lần 87 lần
  6 9 lần 19 lần 29 lần 40 lần 91 lần
  7 4 lần 19 lần 29 lần 49 lần 91 lần
  8 12 lần 10 lần 19 lần 47 lần 77 lần
  9 4 lần 10 lần 19 lần 35 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so