• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 10 lần 23 lần 34 lần 76 lần
  1 11 lần 10 lần 23 lần 56 lần 76 lần
  2 7 lần 20 lần 36 lần 41 lần 102 lần
  3 7 lần 20 lần 36 lần 49 lần 102 lần
  4 5 lần 13 lần 30 lần 40 lần 80 lần
  5 5 lần 13 lần 30 lần 29 lần 80 lần
  6 13 lần 10 lần 32 lần 32 lần 95 lần
  7 12 lần 10 lần 32 lần 43 lần 95 lần
  8 5 lần 12 lần 24 lần 35 lần 86 lần
  9 8 lần 12 lần 24 lần 46 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so