• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 53 lần 53 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 53 lần 53 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 18 lần 28 lần 42 lần 78 lần
  1 4 lần 18 lần 28 lần 32 lần 78 lần
  2 8 lần 7 lần 20 lần 30 lần 70 lần
  3 6 lần 7 lần 20 lần 38 lần 70 lần
  4 12 lần 10 lần 18 lần 49 lần 68 lần
  5 8 lần 10 lần 18 lần 41 lần 68 lần
  6 9 lần 14 lần 26 lần 31 lần 75 lần
  7 9 lần 14 lần 26 lần 55 lần 75 lần
  8 7 lần 17 lần 29 lần 45 lần 97 lần
  9 10 lần 17 lần 29 lần 42 lần 97 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so