• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 17 lần 31 lần 44 lần 74 lần
  1 11 lần 17 lần 26 lần 40 lần 82 lần
  2 9 lần 17 lần 37 lần 49 lần 90 lần
  3 6 lần 9 lần 22 lần 32 lần 79 lần
  4 6 lần 9 lần 20 lần 27 lần 68 lần
  5 11 lần 18 lần 34 lần 56 lần 101 lần
  6 5 lần 9 lần 25 lần 42 lần 82 lần
  7 11 lần 17 lần 32 lần 47 lần 84 lần
  8 6 lần 11 lần 20 lần 34 lần 81 lần
  9 7 lần 11 lần 23 lần 34 lần 69 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 19 lần 37 lần 82 lần
  1 6 lần 12 lần 23 lần 42 lần 83 lần
  2 8 lần 16 lần 25 lần 36 lần 77 lần
  3 9 lần 11 lần 20 lần 29 lần 69 lần
  4 10 lần 11 lần 22 lần 39 lần 81 lần
  5 8 lần 14 lần 28 lần 39 lần 79 lần
  6 10 lần 16 lần 35 lần 43 lần 84 lần
  7 6 lần 17 lần 36 lần 47 lần 83 lần
  8 7 lần 11 lần 33 lần 48 lần 86 lần
  9 11 lần 17 lần 29 lần 45 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so