• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 15 lần 15 lần 43 lần 43 lần
  1 15 lần 15 lần 15 lần 43 lần 43 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 29 lần 43 lần 80 lần
  1 11 lần 12 lần 29 lần 38 lần 80 lần
  2 7 lần 16 lần 24 lần 43 lần 83 lần
  3 8 lần 16 lần 24 lần 38 lần 83 lần
  4 3 lần 13 lần 26 lần 35 lần 76 lần
  5 10 lần 13 lần 26 lần 38 lần 76 lần
  6 12 lần 15 lần 25 lần 51 lần 72 lần
  7 9 lần 15 lần 25 lần 48 lần 72 lần
  8 10 lần 6 lần 18 lần 40 lần 73 lần
  9 4 lần 6 lần 18 lần 31 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so