• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 29 lần 44 lần 77 lần
  1 6 lần 15 lần 29 lần 37 lần 77 lần
  2 9 lần 10 lần 25 lần 42 lần 84 lần
  3 11 lần 10 lần 25 lần 39 lần 84 lần
  4 12 lần 10 lần 26 lần 50 lần 83 lần
  5 4 lần 10 lần 26 lần 30 lần 83 lần
  6 10 lần 16 lần 27 lần 46 lần 72 lần
  7 5 lần 16 lần 27 lần 32 lần 72 lần
  8 8 lần 18 lần 34 lần 43 lần 84 lần
  9 9 lần 18 lần 34 lần 42 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so