• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 25 lần 36 lần 79 lần
  1 11 lần 11 lần 25 lần 48 lần 79 lần
  2 6 lần 17 lần 35 lần 29 lần 89 lần
  3 8 lần 17 lần 35 lần 34 lần 89 lần
  4 10 lần 10 lần 19 lần 31 lần 65 lần
  5 6 lần 10 lần 19 lần 39 lần 65 lần
  6 8 lần 10 lần 21 lần 38 lần 62 lần
  7 7 lần 10 lần 21 lần 39 lần 62 lần
  8 11 lần 16 lần 27 lần 46 lần 79 lần
  9 8 lần 16 lần 27 lần 38 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so