• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 25 lần 38 lần 62 lần
  1 10 lần 13 lần 25 lần 40 lần 62 lần
  2 3 lần 11 lần 27 lần 33 lần 71 lần
  3 11 lần 11 lần 27 lần 43 lần 71 lần
  4 11 lần 10 lần 25 lần 37 lần 60 lần
  5 5 lần 10 lần 25 lần 35 lần 60 lần
  6 10 lần 19 lần 31 lần 43 lần 71 lần
  7 7 lần 19 lần 31 lần 34 lần 71 lần
  8 7 lần 18 lần 28 lần 35 lần 79 lần
  9 11 lần 18 lần 28 lần 53 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so