• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 28 lần 39 lần 79 lần
  1 11 lần 13 lần 28 lần 39 lần 79 lần
  2 4 lần 17 lần 29 lần 32 lần 86 lần
  3 8 lần 17 lần 29 lần 49 lần 86 lần
  4 7 lần 8 lần 21 lần 43 lần 70 lần
  5 7 lần 8 lần 21 lần 42 lần 70 lần
  6 9 lần 14 lần 32 lần 40 lần 98 lần
  7 9 lần 14 lần 32 lần 40 lần 98 lần
  8 9 lần 14 lần 26 lần 35 lần 69 lần
  9 9 lần 14 lần 26 lần 46 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so