• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 17 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  3 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
  4 1 lần 1 lần 1 lần 17 lần 17 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 11 lần 11 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 15 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 14 lần 14 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 7 lần 18 lần 18 lần 60 lần
  1 5 lần 6 lần 8 lần 8 lần 52 lần
  2 1 lần 7 lần 16 lần 16 lần 59 lần
  3 3 lần 10 lần 23 lần 23 lần 63 lần
  4 2 lần 5 lần 17 lần 17 lần 57 lần
  5 2 lần 8 lần 16 lần 16 lần 54 lần
  6 3 lần 7 lần 17 lần 17 lần 51 lần
  7 3 lần 8 lần 21 lần 21 lần 58 lần
  8 5 lần 15 lần 29 lần 29 lần 80 lần
  9 2 lần 8 lần 24 lần 24 lần 60 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so