• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 25 lần 29 lần 73 lần
  1 9 lần 14 lần 25 lần 46 lần 73 lần
  2 8 lần 11 lần 33 lần 43 lần 82 lần
  3 14 lần 11 lần 33 lần 50 lần 82 lần
  4 8 lần 13 lần 25 lần 49 lần 88 lần
  5 6 lần 13 lần 25 lần 41 lần 88 lần
  6 6 lần 22 lần 33 lần 28 lần 96 lần
  7 9 lần 22 lần 33 lần 41 lần 96 lần
  8 5 lần 14 lần 33 lần 41 lần 93 lần
  9 8 lần 14 lần 33 lần 37 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so