• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 58 lần 58 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 58 lần 58 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 53 lần 53 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 53 lần 53 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 21 lần 40 lần 77 lần
  1 7 lần 10 lần 21 lần 52 lần 77 lần
  2 6 lần 12 lần 29 lần 46 lần 90 lần
  3 12 lần 12 lần 29 lần 34 lần 90 lần
  4 8 lần 12 lần 28 lần 54 lần 88 lần
  5 10 lần 12 lần 28 lần 43 lần 88 lần
  6 6 lần 18 lần 28 lần 29 lần 83 lần
  7 11 lần 18 lần 28 lần 31 lần 83 lần
  8 10 lần 16 lần 38 lần 38 lần 91 lần
  9 6 lần 16 lần 38 lần 38 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so