Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 41 lần 41 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
5 14 lần 14 lần 14 lần 41 lần 41 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
4 17 lần 17 lần 17 lần 49 lần 49 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc