• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 24 lần 38 lần 84 lần
  1 5 lần 13 lần 24 lần 33 lần 84 lần
  2 12 lần 6 lần 24 lần 45 lần 72 lần
  3 11 lần 6 lần 24 lần 37 lần 72 lần
  4 6 lần 15 lần 31 lần 32 lần 86 lần
  5 8 lần 15 lần 31 lần 49 lần 86 lần
  6 11 lần 12 lần 19 lần 44 lần 91 lần
  7 3 lần 12 lần 19 lần 48 lần 91 lần
  8 9 lần 14 lần 27 lần 39 lần 74 lần
  9 7 lần 14 lần 27 lần 40 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so