• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 24 lần 32 lần 74 lần
  1 14 lần 10 lần 24 lần 49 lần 74 lần
  2 8 lần 22 lần 33 lần 45 lần 86 lần
  3 7 lần 22 lần 33 lần 40 lần 86 lần
  4 9 lần 16 lần 29 lần 41 lần 93 lần
  5 9 lần 16 lần 29 lần 52 lần 93 lần
  6 6 lần 9 lần 23 lần 32 lần 83 lần
  7 11 lần 9 lần 23 lần 42 lần 83 lần
  8 4 lần 16 lần 32 lần 42 lần 81 lần
  9 7 lần 16 lần 32 lần 30 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so