• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 29 lần 46 lần 94 lần
  1 9 lần 11 lần 29 lần 37 lần 94 lần
  2 16 lần 11 lần 23 lần 49 lần 71 lần
  3 6 lần 11 lần 23 lần 44 lần 71 lần
  4 7 lần 23 lần 36 lần 36 lần 88 lần
  5 11 lần 23 lần 36 lần 41 lần 88 lần
  6 6 lần 13 lần 27 lần 36 lần 77 lần
  7 6 lần 13 lần 27 lần 39 lần 77 lần
  8 6 lần 14 lần 23 lần 42 lần 77 lần
  9 8 lần 14 lần 23 lần 35 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so