• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 16 lần 32 lần 40 lần 73 lần
  1 11 lần 16 lần 32 lần 44 lần 73 lần
  2 14 lần 14 lần 30 lần 48 lần 84 lần
  3 6 lần 14 lần 30 lần 43 lần 84 lần
  4 7 lần 17 lần 30 lần 42 lần 100 lần
  5 6 lần 17 lần 30 lần 37 lần 100 lần
  6 6 lần 10 lần 29 lần 30 lần 81 lần
  7 6 lần 10 lần 29 lần 31 lần 81 lần
  8 9 lần 15 lần 27 lần 52 lần 84 lần
  9 8 lần 15 lần 27 lần 38 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so