• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 54 lần 54 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 54 lần 54 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 28 lần 40 lần 79 lần
  1 4 lần 17 lần 28 lần 33 lần 79 lần
  2 11 lần 7 lần 20 lần 30 lần 72 lần
  3 9 lần 7 lần 20 lần 41 lần 72 lần
  4 9 lần 13 lần 22 lần 46 lần 70 lần
  5 7 lần 13 lần 22 lần 42 lần 70 lần
  6 8 lần 16 lần 30 lần 31 lần 76 lần
  7 10 lần 16 lần 30 lần 57 lần 76 lần
  8 6 lần 17 lần 26 lần 45 lần 96 lần
  9 7 lần 17 lần 26 lần 40 lần 96 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so