• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 53 lần 53 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 53 lần 53 lần
  2 1 lần 1 lần 1 lần 50 lần 50 lần
  3 1 lần 1 lần 1 lần 50 lần 50 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 32 lần 49 lần 84 lần
  1 11 lần 15 lần 32 lần 44 lần 84 lần
  2 9 lần 17 lần 33 lần 41 lần 92 lần
  3 3 lần 17 lần 33 lần 25 lần 92 lần
  4 11 lần 14 lần 27 lần 45 lần 76 lần
  5 9 lần 14 lần 27 lần 46 lần 76 lần
  6 8 lần 6 lần 15 lần 44 lần 74 lần
  7 6 lần 6 lần 15 lần 34 lần 74 lần
  8 9 lần 16 lần 31 lần 45 lần 83 lần
  9 8 lần 16 lần 31 lần 32 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so