• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 13 lần 31 lần 43 lần 78 lần
  1 7 lần 13 lần 31 lần 38 lần 78 lần
  2 11 lần 11 lần 24 lần 42 lần 84 lần
  3 10 lần 11 lần 24 lần 40 lần 84 lần
  4 13 lần 14 lần 26 lần 48 lần 87 lần
  5 4 lần 14 lần 26 lần 30 lần 87 lần
  6 9 lần 16 lần 28 lần 44 lần 72 lần
  7 6 lần 16 lần 28 lần 31 lần 72 lần
  8 10 lần 17 lần 34 lần 46 lần 83 lần
  9 8 lần 17 lần 34 lần 43 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so