• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 8 lần 23 lần 30 lần 76 lần
  1 9 lần 8 lần 23 lần 48 lần 76 lần
  2 7 lần 19 lần 35 lần 33 lần 89 lần
  3 7 lần 19 lần 35 lần 32 lần 89 lần
  4 11 lần 12 lần 21 lần 34 lần 68 lần
  5 7 lần 12 lần 21 lần 38 lần 68 lần
  6 7 lần 11 lần 22 lần 38 lần 60 lần
  7 11 lần 11 lần 22 lần 38 lần 60 lần
  8 8 lần 16 lần 28 lần 46 lần 82 lần
  9 12 lần 16 lần 28 lần 41 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so