• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 14 lần 23 lần 39 lần 64 lần
  1 7 lần 14 lần 23 lần 36 lần 64 lần
  2 6 lần 11 lần 27 lần 36 lần 71 lần
  3 8 lần 11 lần 27 lần 42 lần 71 lần
  4 13 lần 8 lần 25 lần 39 lần 61 lần
  5 8 lần 8 lần 25 lần 36 lần 61 lần
  6 9 lần 18 lần 33 lần 43 lần 71 lần
  7 7 lần 18 lần 33 lần 34 lần 71 lần
  8 6 lần 19 lần 33 lần 34 lần 80 lần
  9 11 lần 19 lần 33 lần 52 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so